Pierwsza Komunia Święta

Pieśni na uroczystość I Komunii Św. w 2020r.

Oto jest dzień, x2
Który dał nam Pan! X2
Weselmy się, x2
I radujmy się nim! X2

Oto jest dzień,
Który dał nam Pan!
Weselmy się,
I radujmy się nim!

Oto jest dzień , oto jest dzień
Który dał nam Pan!

 

Tak czekałam na tę chwilę, by usłyszeć głos Twój Panie,
w sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały, pełen światła i radości,
stoję z dłońmi złożonymi, Ciebie tylko wielbić chcę

Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość swą / x2


Z Tobą pragnę się spotykać, to dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać, nie opuszczę Ciebie, nie

Proszę Jezu mój kochany, otwórz serce me na wieki,
ja Twe czyste serce kocham, nie opuszczę Ciebie, nie

Doczekałam wielkiej chwili, której nigdy nie zapomnę,
serce czyste do komunii, która w moim sercu jest

Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu, dziś objawił miłość swą / x2

 

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY - JA PRAGNĘ   
1.Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
 Przyjdź w swojej mocy i sile,
 Radością napełnij mnie /2x

2.Przyjdź - jako mądrość do dzieci,
Przyjdź - jak ślepemu wzrok,
Przyjdź - jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest

 

 

1. W Kruszynie Chleba Panie jesteś  

Ukryty Wielki Ty Pan                

Przychodzisz do nas już przez wieki 

By ofiarować siebie nam.          

 

2. W tych kroplach wina Twoja krew

Przelana za nas Panie mój

Tak wiele jej na krzyżu było

Aby odkupić nas od zła.

 

3. Ty Panie miłoscią jesteś

Ty Panie kochasz nas

I proszę ciebie by tak było

wciąż przez wiele lat.

 

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe

 

Podziękowania dla rodziców

Mamusiu kiedyś cud się stał
Bóg w Twoje ręce życie dał
Pod Twoim sercem moje bić zaczęło
Że kochasz mnie od pierwszych chwil
Że kochasz tak jak nigdy nikt

Dziękując chcę zaśpiewać
Alleluja x5

Ty czuwasz tato nad mym snem
I wstajesz zanim wstanie dzień
A ja spokojnie śpię, bo jesteś blisko
Za chleb codzienny i za moc
I za spokojny dzień i noc

Dziękując chcę zaśpiewać
Alleluja x5

Dobry Boże pełen chwał
Żeś mi takich rodziców dał
Modlitwę dziękczynienia Ci przynoszę
Za oczu mojej mamy czar
I za tatusia w sercu żar

Dziękując chcę zaśpiewać
Alleluja x9

 

Spotkałem dziś Jezusa            
i On powiedział mi (że co?)      
Że jest mym przyjacielem         
Do końca moich dni.               
Dlatego chcę wielbić Cię,        
Dlatego mówię kocham Cię,
Dlatego szukam Cię co dzień.

 

Użytkownicy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top