Forum Support

Ks. Proboszcz Piotr Hernoga

Czytaj więcej

Great docs & support

Ks. Jarosław Sowa

Czytaj więcej

Ks. Piotr Hernoga                                                                                 Radomsko, dn. 13 sierpnia 2023r.

Proboszcz Parafii Katolickiej

p.w. Św. Marii Magdaleny

w Radomsku

 

Oświadczenie 

w odniesieniu do zapytania postawionego

na jednym z portali internetowych.

 

W poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę parafialną i w trosce o wiarę wiernych, nie tylko parafian, pragnę poinformować co następuje w odniesieniu do zbycia/sprzedaży/ działki parafialnej o powierzchni 754m2, umiejscowionej przy skrzyżowaniu ul. Krakowska i Armii Krajowej, w sąsiedztwie Domu Handlowego „Baszta”.

Na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w dniu 27 lutego 2022r. została przedstawiona informacja o ponownym zainteresowaniu zakupem w/w działki przez, nazwijmy umownie, „Inwestora”. Temat ten pojawił się już wcześniej, tzn. na zebraniu PRD w lutym 2020r., ale ze względu na wybuch pandemii sprawa została zawieszona. Po przeanalizowaniu propozycji, PRD wyraziła aprobatę sprzedaży tych działek.

Powody skłaniające do finalizacji przedsięwzięcia:

  1. Mała powierzchnia działki, co uniemożliwia jej konkretne zagospodarowanie /np. budowa jakiegoś obiektu typu sklepik, czy inna forma wykorzystania tego terenu/.
  2. Okazane zainteresowanie ze strony inwestorów, do tej pory nikt się wcześniej o te działki nie pytał.
  3. Kwesta utrzymanie: koszenie trawy, renowacja ogrodzenia; teren ten służył niestety często jako plac do wyprowadzania psów – mimo, że na placu był postawiony krzyż.

Cel sprzedaży - pozyskane fundusze mają być przeznaczone na konkretny cel: upiększenia kościoła parafialnego; wymiana posadzki na całości świątyni, projekt i budowa nowych ołtarzy bocznych w tzw. „Przybudówce”, aby ją usakralizować.

Proponowana cena transakcji – 190 000 /słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy/.

W dniu 30 maja 2022r. zostało skierowane pismo do Ks. Arcybiskupa – Metropolity Częstochowskiego o zajęcie stanowiska w tej kwestii. Ks. Arcybiskup wyraził zgodę.   

Inwestor w umowie przestępnej wpłacił zaliczkę, a następnie, po zgromadzenie odpowiednich dokumentów i dokonaniu przelewu na pozostałą kwotę, w dniu 12 października 2022r. został zawarty akt sprzedaży w Kancelarii Notarialnej. O finalizacji tego przedsięwzięcia została poinformowana PRD.

Pozyskane ze sprzedaży środki w dniu 14 października 2022r. zostały zabezpieczone w Banku w formie półrocznej lokaty, której posiadaczem jest Parafia Św. Marii Magdaleny w Radomsku. Dnia 22 maja 2023r. ponownie zostaje założona lokata na następne pół roku /Potwierdzenie wywieszone w gablocie/.

W związku ze sprzedażą należało usunąć z działki postawiony wcześniej krzyż. Pierwotnym zamiarem, przedyskutowanym przez PRD, było przeniesienie go w inne miejsce. Niestety okazało się, że czas
i warunki atmosferyczne zrobiły swoje i drewno spróchniało. W takich wypadkach, tzn. rzeczy poświęcone, jeżeli jest to możliwe, należy spalić.

Na koniec pragnę zaznaczyć, że wszystkie podjęte w tej kwestii działania były jawne dla wszystkich zainteresowanych. Pragnę na przyszłość prosić, aby gdy są jakieś wątpliwości najpierw bezpośrednio mnie pytać, czyli u źródła, a nie przez osoby postronne.

Pan Jezus powiedział: „Szukajcie prawdy, a prawda Was wyzwoli”. Niech dla każdego z nas poszukiwanie prawdy, a nie sensacji, będzie zadaniem realizowanym w codziennym życiu.

 

 Z poważaniem

Ks. Piotr Hernoga

Użytkownicy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top